JÆGER 04/2015: Safariskribenterne

Naturligvis rummer den danske jagtlitterære skattekiste skildringer af bøffeljagt i Afrika, isbjørnejagt i Grønland, elgjagt i Alaska, stenbukkejagt i Himalaya og andre eksotiske oplevelser fra fjerne egne, som ikke må forbigås.
Hvis man ser samlet på udgivelserne på dette felt, vil man kunne få øje på en interessant pointe, der atter kan understrege, hvordan jagtlitteraturen formes af den tid, den udkommer i, og således i tilbageblik afspejler tidernes skiften.
Før årtusindskiftet var bøger om jagt i udlandet undtagelserne i den danske jagtlitteratur. Efter år 2000 er andelen af jagtberetninger fra udlandet steget voldsomt i antal, og det er også typisk blandt disse, man finder de bedst sælgende titler i nutiden.
Ændringen er tankevækkende. Over halvdelen af de bøger med jagtoplevelser, der er udkommet på dansk siden 2000, handler om jagt i udlandet.
Jagtrejsebøgernes popularitet understreger således, at markedet for jagtbøger tilpasser sig den til enhver tid gældende jagtlige virkelighed, og at nutidens danske jagtforfattere derfor har bud til de danske jægere på samme måde, som Boganis havde det for 125 år siden.

preload spinner