JÆGER 11/2014: Valdemar Rørdam

”Jagtens Eventyr i Danmark” blev skrevet, da Valdemar Rørdam var over 60 år gammel, og skal på mange måder ses som et jagtligt testmente, en tak for det eventyr, han som forfatter har fået lov at deltage i gennem jagtudøvelsen.

Som nutidig læser kan man studse over hans højstemte, ordrige og nationalromantiske stilleje, der ligger meget fjernt fra den måde, man udtrykker sig på i dagens Danmark. Men giver man sig tiden til at udforske bogen, vil man alligevel gå derfra med udbytte.

For Valdemar Rørdam var en forfatter, der havde modet til at reflektere, til at sætte jagten ind i de store spørgsmål om liv, død, forfængelighed og forgængelighed, og som i sine jagtfortællinger ikke kun skildrede en samling oplevelser, men meget bevidst gik efter at finde og beskrive jagtens sjæl.
preload spinner