JÆGER 12/2014: Kaj Munk

De allerfleste jagtbøger udgives kun i et enkelt oplag, hvor der typisk trykkes mellem 1.000 og 2.000 bøger. Enkelte genoptrykkes, hvis efterspørgslen fortsætter efter at den sidste bog er langet over disken; Kaj Munks "Liv og glade Dage" udkom i hele ni store oplag, i et samlet antal på over 40.000 eksemplarer.
Det kan virke bemærkelsesværdigt fordi bogens popularitet reelt set slet ikke står i noget rimeligt forhold til mængden af vildt, der nedlægges i løbet af bogens 138 sider. Hele bogens midtersektion er en tur gennem årstiderne, hvor det kun er præsten og digteren, og ikke jægeren, man hører, i flere sammenhænge endog i ret indforståede teologiske diskussioner. Et andet kapitel handler udelukkende om Ringkøbing by.
Men desto skarpere står jagtkapitlerne om ænder og bekkasiner, kronvildt og harer. Ræven har en fremtrædende plads i flere kapitler, og under overskriften ”Hedens pasha” findes en fuldhjertet hyldest til ”hedemajestæten”, urfuglen, og til urfuglejagten.
Man skal ikke snyde sig selv for Kaj Munks jagtbøger, der i dag, trekvart århundrede efter de er skrevet står som klare beviser for, at god jagtlitteratur ikke har nogen sidste salgsdato.
preload spinner